Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tiit-Rein Viitso saab Wiedemanni keeleauhinna

10.02.2011

Valitsus määras tänavuse Wiedemanni keeleauhinna vastavalt auhinnakomisjoni ettepanekule läänemeresoome keelte uurijale Tiit-Rein Viitsole, 31 956 euro suurune preemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

"Tiit-Rein Viitso saab auhinna eesti keele kujunemisloo uurimise ning hääliku- ja vormisüsteemi kirjeldamise ja võimalusterohkusele osutamise eest, teravakeelselt otseütleva seismise eest lühimälulisuse vastu eesti keele asjade ajamisel oma riigis ja välismaal, põhimõttekindla keelekorralduse, täpse toimetustöö ja veetleva akadeemilisuse eest," põhjendas auhinnakomisjon.

Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele inimesele väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Laureaadi valib välja ning teeb valitsusele ettepaneku preemia määramiseks Wiedemanni keeleauhinna üheksaliikmeline komisjon. Viitso kandidatuuri esitasid Wiedemanni keeleauhinna komisjonile Emakeele Selts ja Tartu Ülikool.

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso on järjepidevalt tegelenud läänemeresoome keelte uurimisega. Viitso on üks paremaid liivi keele tundjaid, samuti on ta uurinud vadja ja vepsa keelt, soome-ugri keelte kontakte, geneetilisi seoseid ja kujunemislugu. Tema tööd on leidnud laialdast rahvusvahelist tunnustust. Viitso on akadeemik Paul Ariste õpilane ja tema töö otsene jätkaja.

1938. aastal sündinud Tiit-Rein Viitso lõpetas Tartu Ülikooli 1961. aastal eesti filoloogina. Filoloogiakandidaadi kraadi sai ta 1966. aastal tööga "Äänisvepsa murde väljendustasandi kirjeldus", doktoritöö "Основные проблемы фонологической структуры прибалтийско-финских языков и ее истории" kaitses Viitso 1982. aastal.

Aastatel 1965-1973 töötas Viitso Tartu Ülikooli arvutuskeskuse nooremteadurina, 1971.-1986. aastani oli ta Keele ja Kirjanduse Instituudi vanemteadur ja 1986.-1993. aastani juhtteadur.

1989. aastal sai Viitso Tartu Ülikooli eesti keele kateedri professoriks, samast aastast kuni 1991. aastani oli ta ametis ka Helsingi ülikoolis külalisprofessorina. Aastatel 1991-1993 oli Viitso Tartu Ülikooli eesti keele erakorraline professor, 1993. aastast alates läänemeresoome keelte korraline professor.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo: Wiedemanni keeleauhinna laureaat on Tiit-Rein Viitso