Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubis 2.03 Richard Villems: uurali rahvaste geneetikast

Kolmapäeval 2. märtsil kell 17.00

Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

HÕIMUKLUBI

Uurali ja altai keelkonna rahvaste geneetika

Külas on Eesti Teaduste Akadeemia president, akadeemik Richard Villems.

Inimkonna ja rahvuste geneetilise päritolu selgitamine ning demograafilise ajaloo rekonstrueerimine sai mõne aasta eest uue hingamise. Seda tänu tehnoloogiatele, mis võimaldavad iga indiviidi geneetilises koodis kaardistada võrreldes klassikalise geneetikaga palju rohkem infot. Uutmoodi on võimalik uurida nii inimeste kui rahvuste päritolu. Ettekande fookuses on uurali ja altai keeli rääkivate rahvaste geneetiline identiteet. Kuigi andmestik on viimase viie aasta jooksul oluliselt muutunud, on endiselt keskne küsimus – kes me oleme ja kust me tuleme?

Kõik huvilised on oodatud, sissepääs prii.

Korraldaja Fenno-Ugria koostöös Eesti Keele Instituudiga

Toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet