Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Andres Heinapuu: Uus raamat: Tšudifitseerimine?

Kevadel ilmus Nižni Novgorodis Viktor Devitsõni venekeelne brošüür “Pluss kogu maa tšudifitseerimine” (Pljus – tšudifikatsija vsei stranõ). Pealkiri vihjab Lenini tsitaadile “Kommunism – see on nõukogude võim pluss kogu maa elektrifitseerimine”.

Siiski pole tegemist naljaraamatuga. Raamatu avab essee soomeugrilaste osast Venemaa varasemas ajaloos. Toetudes Vene ajalooklassikule Vassili Kljutševskile ning keelelistele seikadele, väidab Devitsõn, et umbes tuhat aastat tagasi ei tulnud praeguse Venemaa territooriumile mitte niivõrd venelased, kuivõrd Vene riiklus.

Ta kirjeldab ka terjuhhaane, kes on vene keelele üle läinud, kuid oma kultuuri säilitanud mordvalased. Arutelu lõpuks selgitab autor, mida ta mõtleb “tšudifitseerimise” all. See tähendab Venemaa ajaloo inventuuri ja ümbermõtestamist, arvestades Venemaa elanikkonna soome-ugri päritolu.

Brošüüri teises pooles on avaldatud Nižni Novgorodi oblasti vene murretest pärit sõnade soomeugrilised etümoloogiad (u 150 sõna). Samuti on avaldatud populaarne kokkuvõte autori Linguistica Uralicas ilmunud artiklist “Soome-ugri substraadi ilminguid Nižni Novgorodi oblasti vene murrete leksikas ja foneetikas”.

Raamatukese eesmärk on taasteadvustada soomeugrilaste osa eelkõige Venemaa ajalooteadvuses. Brošüür tugevdab kindlasti soomeugrilaste eneseuhkust ja -usku, täites sama funktsiooni, mida Lennart Meri “Hõbevalge” tegi omal ajal Eestis.

Viktor Devitsõn tuleb oma teost tutvustama hõimupäevadele, mille üritustel on huvilistel võimalus seda ka omandada.