Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Art Leete loeng "Protestantliku misjoni areng Komimaal" 3.03. Tartus

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari "Religioonid ja Ühiskonnad II" jätkub neljapäeval, 3. märtsil kell 16.15 loenguga "Protestantliku misjoni areng Komimaal". Esineb Tartu Ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

Loeng toimub TÜ peahoones (Ülikooli 18) auditooriumis 139.

Ettekande teema on Komimaa tänapäevase usulise olukorra käsitlemine. Tähelepanuväärsemaks ja kohaliku elanikkonna jaoks paljuski ootamatuks protsessiks on olnud protestantlike kirikute silmapaistev levik. Lisaks üldiste arengutendentside väljatoomisele on ettekandes vaatluse all kolm komi protestantide gruppi, kelle misjonistrateegiaid analüüsitakse globaalsuse ja lokaalsuse kontekstis.

Komid elavad Uurali mäestikust läänes Euroopa-Venemaa kirdenurgas. Nende rahvaarv on umbes 300 tuhat inimest ja Komi vabariigi elanikkonnast moodustavad nad veerandi.

Rohkem infot

Lisainfo: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee