Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kingissepas alustas tööd vadja ja isuri pühapäevakool

04.03.2011

Kingissepa linna koduloomuuseumis alustas tööd vadjalaste ja isurite rahvuslik pühapäevakool, teatas vadjalaste toetaja Tatjana Jefimova. 

Muuseumi töötaja Nadežda Gogoleva ütles portaalile Finugor, et kool on üks kolmest põlisrahvaste kultuurikeskuse projektist, mille eesmärgiks on ühendada kohalikku päritolu linnarahvast ja tõsta nende huvi oma rahvuse ajaloo ja kultuuri vastu.  

Pühapäevakooli esimene tund toimus 26. veebruaril, koduloouurija Konstantin Uljanotškin pidas seal loengu "Tundmatu Ingerimaa". Edaspidi hakkavad tunnid toimuma kaks korda kuus, samuti on kavas väljasõidud rahvuspühadele.

Lisaks loengutele plaanib pühapäevakool läänemeresoomlaste rahvusliku käsitöö õpetamist kõigile huvilistele. Tunnid toimuvad tasuta.  

Finugor: В Кингисеппе заработала воскресная школа вожан и ижор