Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kakskeelsed sildid ajavad karjalased tülli

07.03.2011

Karjala vabariigi juhi ettepanek muuta administratiivhoonete sildid kakskeelseteks on tekitanud kohalike karjalaste seas vaidlusi õige keele või murde kasutamise üle. 

Regiooni juht Andrei Nelidov pakkus hiljutisel kohtumisel karjalaste, vepslaste ja soomlaste esindajatega välja, et sildid võiksid olla nii vene keeles kui ka vastava piirkonna keeles või murdes.

Karjala rahvusküsimuste komitees toimus hiljuti selle küsimuse arutamiseks koosolek, kus puhkes vaidlus pealinna Petroskoi siltide keele üle, teatas rahvusliikumise esindaja Aleksei Tsõkarev. 

Tema sõnul tegid osad kohtumisel osalenud ettepaneku panna venekeelsete kõrval välja nii aunusekarjala kui ka päriskarjala murdes sildid. Samas ei leidnud toetust mõte soomekeelsetest ega ka lüüdimurdelistest siltidest, kuigi ajalooliselt paikneb Petroskoi lüüdi aladel.  

Mõned karjalased leidsid, et siltide teema on hea ajend hakata taas rääkima ühtsele karjala kirjakeelele üleminekust. Kõlas mõte, et kogu Lõuna-Karjala peaks kasutama aunuse murret, kuid päriskarjala murde rääkijad saatsid kohe pärast kohtumist Nelidovile kirja, milles nad selgitavad põhjalikult murrete erinevust ega pea ühisele keelele jõudmist võimalikuks.

Tsõkarevi sõnul pole rahvusküsimuste komitees siltide keele suhtes veel lõplikule seisukohale jõutud.  

Finugor: Фасадные вывески могут поссорить карелов