Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Riik toetab setusid enam kui 182 000 euroga

16.03.2011

Kultuuriministeerium eraldas Setumaa riiklikust kultuuriprogrammist toetust rohkem kui poolesajale setudega seotud ettevõtmisele, kokku läks jagamisele 182 149 eurot.

Suurim summa on kultuuriministri käskkirjaga eraldatud Seto Talumuuseumile, mis saab tegevustoetust 60 396 eurot, Obinitsa Seto Muuseumitarõ saab 12 792 eurot.

Mitmed toetused on ette nähtud ürituste korraldamiseks. Suvel toimub mitu setu festivali ja sügisel setu kultuuri nädal. Toetust eraldatakse kokku 17 leelokoorile, et aidata hoida elavana UNESCOsse kantud seto leelotraditsiooni. Samuti ei jää abist ilma rahvatantsurühmad. 

Toetust said ka mitmed ettevõtmised, mis on suunatud seto keele, pärimuse ja ka käsitööoskuste tutvustamisele ning õpetamisele.

Riigi toel jätkab ilmumist ajaleht Setomaa ning raadioeetrisse jõuavad setokeelsed uudised. Eesti Rahva Muuseumi eestvõttel näeb tänavu ilmavalgust Setomaa koguteose uus köide, mis keskendub piirkonna loodusele. Lapsed aga saavad osa uutest võru-ja setukeelsetest Jäno-Jussi multikatest.

Setumaa kultuuripärandit toetavad programmid on kultuuriministeeriumis toiminud alates 2003. aastast. Praegu kehtiva programmi eesmärk on aidata kaasa setu vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ja arengule võimalikult autentsel kujul. Oluline on ka setu kultuuris osalejate ringi laiendamine, eriti noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuriga.

Programm on eelkõige suunatud setu pärimuskultuuri ja keele hoidmisele setude põlisel asualal, osaliselt ka väljaspool Eesti Vabariiki.

Kultuuriministeeriumi pressiteade

Ministri käskkiri toetuste eraldamise kohta