Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome saami parlament soovis kontrolli uudiste üle

17.03.2011

Soome avaliku sõna nõukogu ei nõustunud saami parlamendi ettepanekuga anda YLE saamikeelsed raadiosaated saami esinduskogu hallata.

Nõukogu esimees Risto Uimonen nentis, et selline ettepanek tekitab muret igaühes, kes peab oluliseks meedia vahikoera rolli võimude üle.

Avaliku sõna nõukogu esimees tuletas meelde, et sõltumatus on ajakirjanduse usaldusväärsuse seisukohalt äärmiselt oluline küsimus. Poliitikute alluvuses ei saaks raadio täita oma demokraatlikku funktsiooni, rõhutas Uimonen.

Saami parlament esitas Soome transpordi-ja sideministeeriumile ettepaneku, et YLE Saami Raadio tegevus viidaks Saami parlamendi kontrolli alla, tagamaks raadio sõltumatust. Saamide esinduskogu hinnangul ei ole YLE juhatuses saami asjatundjaid.

Ka transpordi-ja sideministeeriumi aastakokkuvõttes on jõutud järeldusele, et saami raadiot tuleks arendada mitmekülgse nõustajate osalusel. Ministeerium palus saami parlamendilt arvamust seoses ombudsmanile esitatud kaebusega saamikeelsete teleuudiste eetriaja osas. 

Saamikeelsed teleuudised Ođđasat on eetris rootsikeelsel telekanalil YLE FST5 kesköö paiku päeva viimase saatena.

YLE: Uimonen tyrmää Saamelaiskäräjien radion

YLE: Saamelaiskäräjät: Saamen Radio käräjien hallintaan