Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Taimõri põlisrahvad kurdavad tööalast ahistamist

17.03.2011

Taimõri poolsaare põlisrahvaste esindajad saatsid hiljuti Föderatsiooninõukogusse avaliku kirja palvega pöörata tähelepanu nende diskrimineerimisele tööhõives, vastuse asemel aga hakati allakirjutanuid ähvardama.

Krasnojarski kraid Venemaa parlamendi ülemkojas esindavale Vjatšeslav Novikovile saadetud kirjale kirjutas alla 93 inimest. 

Kirja saatnute arvates on Taimõri tööhõivepoliitika põlisrahvaste suhtes ahistav. Nende sõnul on töövõimelisi inimesi piirkonnas umbes kuus tuhat, kellest kaks tuhat kasvatab nomaadidena põtru ja pooleteisel tuhandel on olemas mingi töökoht. Ülejäänud kaks ja pool tuhat inimest ei leia aga alalist tööd oma rahvuse tõttu. 

Põlisrahvaste esindajate sõnul on võimalus head töökohta saada ainult rajoonivalitsuse juhtide sugulastel ja tuttavatel. Põlisrahvaste esindajaid töötab omavalitsustes ja eelarvelistes asutustes kokku vaevalt veerandsada inimest. Dolgaane, neenetseid, nganassaane, eenetseid ja evenke tööle ei võeta, olgu neil või kõrgharidus ja töökogemus. 

Põlisrahvaste meespool on tööl põhiliselt laadijate, kojameeste või lihttöölistena. Naised on sanitarid, koristajad või köögitöölised, kelle palk jääb alla elatusmiinimumiks määratud 11294 rubla. Sellises olukorras on paljud noored ja haritud inimesed sunnitud piirkonnast lahkuma, nendivad kirja autorid, paludes parlamendi esindajat küsimusesse sekkuda.

Võimuesindaja vastuse asemel aga hakkasid kohalikud rajoonivalitsuse tegelased kirjale allakirjutanuid välja selgitama ja neid kriminaalkaristusega ähvardama.

Põhjala põlisrahvaste õiguste kaitseks loodud Krasnojarski vabaühendus teatas sellega seoses, et nende organisatsioon juhib föderaalvõimude tähelepanu pidevalt Taimõri põlisrahvaste diskrimineerivale olukorrale ja sotsiaalsele ebavõrdsusele rahvustunnuse alusel.

Olukorra parandamise asemel on aga rajooniprokuröri nõunik teinud organisatsiooni juhatuse esimehele Valeri Salinderile hoiatuse, milles süüdistab teda ekstremismis.

Finugor: Коренные жители Таймыра обвиняют местные власти в ущемлении свободы слова

Finugor: Коренные жители Таймыра просят сенатора от Красноярского края защитить их от дискриминации