Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ungarlased jätsid rahvuspühal mainimata sõnavabaduse

18.03.2011

Ungari rahvuspüha riiklikul tähistamisel loeti ette Sándor Petöfi luuletus "15. märts 1848" ilma salmideta sõnavabadusest, ametlikul põhjendusel tehti seda kunstilistel kaalutlustel.

Sõnavabaduse teema on Ungaris terav eelmisel aastal vastu võetud piirava meediaseaduse tõttu. Seadus on nii Ungaris kui ka välismaal põhjustanud laialdast vastuseisu. Ungaris on pressivabaduse kaitseks korraldatud juba kolm miitingut, neist viimane toimus just 15. märtsil.

Rahvusmuuseumi ees peetud üritusel jäeti rahvale deklameerimata Petöfi luuletuse keskel olevad salmid sõnavabadusest. Nii näiteks ei kõlanud read üleskutsega noortele asuda tegudele, et lüüa maha lukk, mis on pandud pühale pressivabadusele.

Ungari valitsuse kommunikatsioonibüroo põhjendas luuletuse lühendamist ja pressivabadusest kõnelevate salmide väljajätmist nii: "Pidürituse kava ei koosnenud terviklikest kunstiteostest, vaid luule- ja proosakatketest. Teatud kava osad ei kõlanud täies mahus muuhulgas kunstilistel, dramaturgilistel ja ajalistel põhjustel."

"Pärast mitmeid lõhestatud, politseiahelates ja vihkamist tulvil pidustusi, on sel aastal kümned tuhanded inimesed tähistanud 15. märtsi tõelise ja ühtse rahvuspühana. Iga katse seda püha takkajärgi inimestelt ära võtta on meie jaoks hämmastav ja mõistetamatu," rõhutati kommunikatsioonibüroo avalduses.

Dramaturgiai okokból" húzták meg Petőfit március 15-én

Foto: Ungari Rahvusmuuseum 15.03.2010. Reet Klettenberg