Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Šoutjärve vepslased registreerivad kogukonna

23.03.2011

Karjala rahvusameti esindajate kohtumisel Šoutjärve külaelanikkonnaga tuli arutlusele vepsa kogukonna registreerimise küsimus, tulemusena kirjutasid kohalikud elanikud avaldused kogukonda astumiseks.

Eelmisel nädalal toimunud koosolekul vaadeldi kogukonna loomist mitmest vaatevinklist. Arutati registreerimisega seonduvaid probleeme ja võimalikke maksusoodustusi. Eriti tekitasid vaidlusi vepslastele Äänisjärves eraldatavad kalapüügikvoodid.

Kohtumise tulemusena esitasid vepslased hulga avaldusi naabrusala põhimõttel loodavasse kogukonda astumiseks.

Карелинформ: Община вепсов создается в Шелтозере