Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Duuma annab loa emakeelseks emakeeleeksamiks

11.04.2011

Venemaa Riigiduuma kinnitas esimesel lugemisel haridusseaduse muudatused, mis lubavad vähemusrahvuste esindajatest õpilastel anda emakeeleeksam emakeeles.

Kehtiv seadus ei luba ühtki eksamit sooritada mingis muus keeles peale vene keele.

Riigiduuma hariduskomisjoni liige Grigori Balõhhini sõnul kehtestatakse emakeeleeksamite läbiviimise kord regionaaltasemel. 

Balõhhin rõhutas, et Venemaa on paljurahvuseline riik ning vähemuskeeli tuleb kaitsta ja säilitada.  

СЕВЕР-ПРЕСС: Коренные народы смогут сдавать экзамены на родном языке