Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komide programm võetakse keelepesasüsteemi aluseks

11.04.2011

Komimaal välja töötatud programm "Dzoljuk" saab Venemaa soome-ugri piirkondade keelepesade rajamise alusprogrammiks, teatas Komiinform.

Piirkondadevahelise programmi kokkupanemiseks on loodud töörühm, kuhu kuuluvad Komimaa, Marimaa, Udmurtia ja Karjala esindajad. Rühma juhib Helsingi ülikooli soome-ugri keelte õppejõud Jekaterina Protassova.

Komi vabariigi haridusarengu instituudis töötav Zoja Ostapova selgitas, et Komimaal on parimad võimalused keelepesasüsteemi juurutamiseks. Tema arvates tuleks koolides täielikult komikeelseteks muuta sellised ained nagu kehaline kasvatus, tööõpetus ja eetika.  

Keelepesade loomiseks alates septembrist on Komimaal avaldanud valmisolekut 12 lasteaeda. Keelepesarühmad tegutsevad juba mõnda aega Karjala vabariigis, kus nende loomist on toetanud Soome kultuurirahastu.

Keelepesad on keelekümbluse põhimõttel töötavad lasteaiarühmad koolieelikutele, kes on eelkõige seda keelt emakeeleks pidava rahvuse esindajad. Eesmärgiks on õpetada lastele keelt loomulikus keelekeskkonnas igapäevase suhtlemise ja mängimise kaudu.

Kомиинформ: За основу системы "языкового гнезда" в России будет взята коми программа "Дзолюк"