Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Folkloristika aastapreemiale saab esitada kandidaate

12.04.2011

Akadeemiline Rahvaluule Selts ootab ettepanekuid eesti folkloristi aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks, tuhande euro suurune auhind antakse tänavu välja esmakordselt. 

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi (ARS) poolt koostöös Eesti Kultuurikapitaliga asutatud eesti folkloristi aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Preemia antakse välja ARSi aastakoosolekul mai viimasel neljapäeval. 
 
Auhinna määramisel arvestatakse ühe kalendriaasta jooksul jüripäevast (23. aprill) kuni järgmise aasta jüripäevani ilmunud publikatsioone või muud preemia statuudile vastavat teadustegevust. Arvestatakse töö taset, teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist) ning olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale.

Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad või üksikisikud. Kandidaatide seast valib preemia saaja vastav komisjon, kuhu kuuluvad ARSi juhatuse liikmed (5 inimest) ning juhatuse kutsel kaks ARSi lihtliiget neist folkloristikaga tegelevatest institutsioonidest, mis ei ole juhatuses esindatud. Institutsioonid valivad oma esindajad ise.
 
ARS ootab ettepanekuid 2011. aasta eesti folkloristi aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks 10. maiks ARSi juhatusele aadressil Vanemuise 42, Tartu 51003 või taive at folklore dot ee.

Esitada tuleb kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust vastava perioodi jooksul; kandidaadi CV ja soovi korral lisad, mis valgustavad lähemalt kandidaadi saavutusi.
 
Akadeemiline Rahvaluule Selts