Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EN raport soovitab Soomel vähemuskeeli kaitsta

14.04.2011


Euroopa Nõukogu raport Soome vähemuskeelte kohta soovitab rakendada tõhusamalt seadusi ja toetada muukeelset meediat, soovitused puudutavad ka kolme saami keelt.

Raport tunnustab Soome vähemuskeelte kasutamist reguleerivate seadusaktide olemasolu, kuid möönab, et vaatamata õiguslikule positsioonile pole ei rootslastel ega saamidel tihtipeale võimalik omakeelset avalikku teenust saada, sest ametnike keeleoskus on kehv.

Euroopa Nõukogu hoiatab, et rootsi keel Soome teise riigikeelena on pikas perspektiivis ohus halva keeleoskuse ja õppimisvõimaluste nappuse tõttu. Raport soovitab hakata hindama rootsi ja saami keelte õpetamist ning leidma enam saami keelte ja vene keele õpetamisvõimalusi.

Rootsi keel on Soomes teine riigikeel, ametlikud vähemuskeeled on kolm saami keelt, mustlaskeel, soome viipekeel ja karjala keel. Vastavalt Euroopa vähemuskeelte ning piirkondlike keelte hartale on Soome kohustatud toetama ka jidišit, tatari keelt ja vene keelt. 

Soome sai raportis noomida veel vähemuskeelse meedia vähesuse eest. Aruande kohaselt tuleks rohkem toetada saami, vene ja mustlaskeelset ajakirjandust.

Eelmisel sügisel valminud raport avaldati alles nüüd, sest sellele oodati ka Soome-poolseid selgitusi. Soome justiitsministeeriumi keeleosakonna juhataja Johanna Suurpää sõnul suhtub riik Euroopa Nõukogu ettepanekutesse täie tõsidusega ning on juba loonud töörühma, kes tegeleb rootsi keele õpetamise tõhustamisega.

Soome statistikaameti andmeil räägib 5,42% Soome elanikkonnast emakeelena rootsi keelt, 1,01% vene keelt ning 0,03% saami keeli.

YLE: Official Swedish in Danger in Finland: Report

YLE: Минюст: "Рекомендации поддержать русскоязычные СМИ обоснованы"