Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setud ja võrukesed saavad end loendusel kirja panna

19.04.2011

Aasta lõpus algaval rahvaloendusel saavad Eesti elanikud märkida loendusküsimustikku lisaks muule keeleoskusele üles ka eesti keele murrete ja kohalike keelte oskuse, mis aseb hinnata setude ja võrukeste arvukust.

Statistikaamet tegi sellise uuenduse Setomaa Valdade Liidu ja Võru Instituudi ettepanekul, need institutsioonid soovitasid mullu juunis lisada rahvaloenduse küsimustikku küsimused kohaliku keele ja etnilise kuuluvuse kohta.

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze selgitas statistikaameti blogis, et küsimustikku saab üles märkida võru, setu, mulgi, kihnu ja viru keele ning teiste murrete oskuse. Loenduse tulemused peaksid tooma selguse, kui palju elab Eestis erinevate murrete ja kohalike keelte rääkijaid.

Praegu on need arvud vaid hinnangulised, sest uuringud on keskendunud ajaloolisele asualale ega ole hõlmanud kogu Eestit. Samas on toimunud intensiivne siseränne ja need rahvarühmad elavad lisaks ajaloolistele asualadele üle Eesti laiali.

Võru Instituudi hinnangul elab Eestis võrukesi 70 000, setusid on hinnanguliselt 10 000. Kui täpsete hinnangutega on tegemist, saab teada pärast rahvaloendust, mille käigus küsitletakse kõiki püsivalt Eestis elavaid inimesi.

Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul toimub elektrooniline rahvaloendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad tuleva aasta veebruaris või märtsis rahvaloendajad.

Statistikablogi: Kui palju on Eestis setosid, võrokesi, mulke …?