Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Rootsi saamid said ülemkohtus õiguse maaomanike üle

06.05.2011

Rootsi saamid said pärast 14 aastat kohtuskäimist õiguse karjatada põhjapõtru eravalduses olevatel maa-aladel, ajaloolise otsuse langetas Rootsi ülemkohus.

1997. aastal kaebas 104 Põhja-Rootsi maaomanikku kohtusse kolm saami küla – Rani, Vapsteni ja Umbyni – soovides peatada põhjapõtrade karjatamise neile kuuluval maal, sest põdrad tekitavat sellele märkimisväärset kahju.

Saamid ütlesid oma õigusi kaitstes, et neil maadel on põhjapõtru karjatatud nii kaua, kui keegi mäletab. Kaks alama astme kohut andsid õiguse saamidele, 27. aprillil langetas sama otsuse ka Rootsi ülemkohus.

Kohtuotsuse kohaselt tohivad saamid oma põhjapõtru vaidlusalastel maadel karjatada vaid talveperioodil – oktoobri algusest aprilli lõpuni.

Lisaks otsustas kohus maaomanikelt välja nõuda saamide kohtukulud – ühtekokku 3,8 miljonit Rootsi krooni (425.000 eurot või 624.000 dollarit).

Kohtuotsus lõi pretsedendi, mis lõpetab arvatavasti kõik samalaadsed kohtuvaidlused. Saamide advokaat Camilla Wikland avaldas lootust, et saamid saavad edaspidi põhjapõtru karjatada kogu Lapimaal ja isegi lõuna pool, kus nad seda ajalooliselt on teinud.

Kohtuotsus oli ettearvatav, sest Rootsi riik on igati püüdnud saamidele tehtud ülekohut heastada. Rootsi valitsus vabandas 1998. aastal ametlikult saamide ees põhja-alade koloniseerimise käigus neile põhjustatud ülekohtu ja repressioonide eest.  


The Swedish Wire: Sami herders win landmark case: reindeer can continue grazing on privately held land

Nõmme Valitsus: Ajalooline pretsedent