Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi 18.05. EKIs: Gábor Bereczki Budapestist

Kolmapäeval 18. maill kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6

HÕIMUKLUBI

Budapesti ülikooli emeriitprofessor Gábor Bereczki
Kust ungarlased pärit on?

Nimekas fennougrist annab ülevaate soome-ugri keeleteaduse arengutest Ungaris. Ta kõneleb peamistest suundadest sugulasrahvaste otsingutel ja nendega seonduvatest ühiskondlik-poliitilistest tagamaadest. Mida tähendab ungarlaste jaoks keelesugulus?

Loeng on eesti keeles.

Koostööpartner Eesti Keele Instituut
Toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii!