Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Maailmapäeval soome-ugri klubiõhtu Solarises 25.05

Kolmapäeval, 25. mail kell 16

Tallinnas Solarise keskuse aatriumis

Õiglase kaubanduse kohvik:

 RÄNNAKUD SOOME-UGRI RAHVASTE MAAILMA

Kuidas elavad soome-ugri rahvad Venemaal? Kui palju saavad nad väljaspool kodu kasutada oma emakeelt? Kas soome-ugri rahvaste kultuuri ja traditsioone väärtustatakse ka sisuliselt või vaid selleks, et turistidele ja välismaailmale näidata? Soome-ugri teemadel kõnelemiseks oleme välja otsinud värsket kaupa raamatupoodide riiulitelt:

Raamatusse Rännakud ööpoolsetesse maadesse on etnoloog Indrek Jääts koondanud üheksa päevikuvormis reisikirjeldust aastaist 1992–2009, millest suur osa puudutab soome-ugri rahvaid, eelkõige sürja- ja permikomisid, koolasaame, aga ka karjalasi ja vepslasi. See küllalt pikk periood annab raamatule teatava ajalise sügavuse ning lubab lugejal jälgida nii Venemaa ja selle asukate kui ka autoriga toimunud muutusi.

Laiale lugejaskonnale mõeldud Uurali keelte sõnastik on vestmik, mille abil on võimalik sugulasrahvastega suhelda nende emakeeles. Sõnastikust leiame 19 soome-ugri ja samojeedi keeles-murdes käibeväljendeid, olulisi sõnu, aga ka neid uurali päritolu sõnu, mis on heaks tõendiks uurali keelte ühise päritolu kohta. Koostaja ja toimetaja Eva Saar on lähtunud põhimõttest, et esindatud oleksid nii suhtluses esmavajalik kui ka erinevaid uurali rahvaid ja nende mõttelaadi iseloomustav sõnavara. Samuti on püütud tuua esile võimalikult erinevaid grammatilisi vorme.

Jutuajamisel saavad raamatute tutvustamiseks sõna nii autorid kui kirjastajad. Samuti kuuleme, kuidas kõlavad meie kaugemad sugulaskeeled.  Õiglase kaubanduse kohvikus on võimalik raamatuid osta õiglase hinnaga!

 Kell 19 näidatakse samas Liivo Niglase filmi Juri Vella maailm (2003).  

Dokumentaalfilm Lääne-Siberis elavast metsaneenetsi kirjanikust ja ühiskonnategelasest Juri Vellast, kes kümme aastat tagasi läks külast ära taigasse ja hakkas põhjapõdrakasvatajaks. Ta lõi seal väikese omaette maailma, mis pidi pakkuma kaitset paljusid Siberi põliselanikke ähvardava alkoholi kuritarvitamisest ja tööpuudusest põhjustatud mandumise eest.

Ürituse korraldaja: MTÜ Fenno-Ugria Asutus koostöös kirjastustega Pegasus ja Atlex.