Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmapuu auhinna sai vepslane Svetlana Jeršova

02.06.2011

Hõimurahvaste Programmi nõukogu otsustas 2011. aasta Ilmapuu auhinna anda Kurba küla vepsa muuseumi rajajale, tulihingelisele omakultuuri kaitsjale Svetlana Jeršovale tema tegevuse eest vepsa kultuuri ja keele säilitamisel ning elustamisel.

Vepsa kultuuri alalhoidmiseks asus Leningradi oblasti Podporožje rajooni Kurba küla põhikooli kauaaegne matemaatikaõpetaja Svetlana Jeršova koos oma õpilastega juba 1980ndate aastate alul looma kooli juurde vepsa muuseumi.

Eksponaadid koguti peamiselt perspektiivituteks tunnistatud vepsa küladest, mille elanikud asustati ümber suurematesse asulatesse. Tänu Svetlana Jeršova tööle päästeti hävimisest palju hinnalisi vepsa materiaalse kultuuri esemeid.

Vepsa muuseumi enam kui 500 eksponaati moodustavad väärtusliku vepsa kultuuripärandi kogu. Muuseumisse on kogutud ka teaduskirjandust vepslaste kohta ning kohalikus ja oblasti ajakirjanduses ilmunud vepsateemalisi publikatsioone. Koolimuuseumis hakkasid toimuma vepsa keele, koduloo ja ajaloo tunnid. Muuseumi tutvustavaid ekskursioone viisid läbi kooliõpilased, muuhulgas ka vepsa keeles.

Svetlana Jeršova on pannud oma õpilased huvituma vepslaste kultuuripärandist ning osanud neile sisendada armastust emakeele ja vepsa kultuuri vastu. 1980ndate aastate lõpus hakkas Svetlana Jeršova lisaks matemaatikale Kurba koolis ka vepsa keelt õpetama. Kurba koolist sai esimene Leningradi oblasti kool, kus alustati vepsa keele õpetamist kohustusliku ainena.

Kurba kooli juurde loodi esimene Leningradi oblasti vepsa laste folklooriansambel Rusked Boleine. Paljud Svetlana Jeršova õpilased võtsid kooli ajal osa vepsa keele konkurssidest. Hiljem on neist saanud tuntud vepsa ajakirjanikud, vepsa keele õpetajad ja teadlased.

Kurba kooli sulgemise järel 2009. aastal õnnestus Svetlana Jeršoval oblastivõimudele tõestada muuseumi säilitamise vajalikkust ja ta võitles muuseumile mullu mais välja Podporožje koduloomuuseumi filiaali staatuse, kindlustades nii muuseumi olemasolu ka tulevikus. Remontinud oma perekonna ja vabatahtlike abiga muuseumile kasutada antud endise vallamaja ruumid, avas Svetlana Jeršova vepsa muuseumi uues hoones juba eelmise aasta augustikuus.

Hõimurahvaste Programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris 13 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, muuseumitöötajaid, ajakirjanikke, kunstnikke, muusikainimesi ning teiste elualade esindajaid. Lisaks üksikkandidaatidele taotles sel aastal auhinda ka kaks töörühma. Konkursile laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste Programm annab Ilmapuu auhinna välja teist korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 1250 eurot. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 2. juunile.

Hõimurahvaste Programmi sekretariaat

Ilmapuu auhind