Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi "Aja lugu – keel ja aeg" EKIs 2.11

Kolmapäeval, 2. novembril kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi "Aja lugu – keel ja aeg"

Tänavu kevadel ilmus arhitekt Raul Vaiksoo mahukas, põhjalik ja laialdast vastukaja leidnud raamat "Aja lugu". Raamat sisaldab mitmeid poleemikat põhjustavaid väiteid, eriti keeleteaduse valdkonnas. Vaiksoo on jõudnud eesti keelt ja teisi soome-ugri keeli uurides huvitavatele ja uudsetele järeldustele, mida ta ka üritusel tutvustab. Vaiksoo seisukohti oponeerib keeleteadlane Urmas Sutrop.

Hõimuklubi toimub koostöös Eesti Keele Instituudiga.

Toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Kõik huvilised on oodatud!
Üritusest osavõtt on prii.