Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi "Soome-ugri jäljed Venemaal" EKIs 14.12.

Kolmapäeval, 14. detsembril kell 17.00

Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi

SOOME-UGRI JÄLJED VENEMAAL

Vana-Vene riigi kujunemisel on soome-ugri rahvastel olnud tähtis osa. Venemaa tuumikosas elasid kunagi merjalased, meštšeeralased ja muromlased. Tänapäeval meenutavad neid vaid hüdro- ja toponüümid, millest tuntuim on Moskva.

Tartu Ülikooli ajaloodoktor Anti Selart räägib hõimuklubis meie esivanemate ja nende valitsejate suhetest Vana-Vene riigi ja Novgorodi vürstiriigiga. Muistsetest soome-ugri rahvastest ning nende tänini tajutavatest jälgedest kõneleb Fenno-Ugria Asutuse ja Looduse Omnibussi suvise reisi muljete põhjal Jaak Prozes.

Hõimuklubi toimub koostöös Eesti Keele Instituudiga
Toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.