Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu koolituskeskuse täienduskoolitus I poolaastal

Koolitus toetab pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemist.

Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" - 1.1.0603.08-0002

Pärimuskultuur kogukonna sidustamisel 18.-19.01 Tallinnas (J. Vilmsi 55)
Keda ootame: maakondade, linnade, valdade (pärimus)kultuuri eestvedajad, rahvakultuuri spetsialistid, folkloorikuraatorid, külavanemad jt huvilised.
Teemad:
• Pärimuskultuuri subkultuuristumise probleeme.
• Pärimuskultuur kogukonna arendamisel Seto-, Võromaa näidete varal.
• Pärimuskultuur rahvusvähemuste kogukonna tugevdajana.
• Kaasaja kokkupuude minevikuga, kus see toimub ja selle tähendus.
• Põlisrahva pärimuskultuuri taasloomisest kaasaegse elu rikastamiseks.
Õpetajad: Madis Arukask, Aare Kasemets, Argo Moor, Ahto Raudoja, Külli Eichenbaum jt

Mitmekultuuriline Eesti – maailma loomise müüdid 21.-22.03. Tartus Lille Majas (Lille 9)
Keda ootame: (pärimus)kultuuri õpetajad, juhendajad jt huvilised, rahvusvähemuste esindajad, oma rahvuskeele ja -kultuuri pühapäevakoolide õpetajad.
Teemad:
• Üleüldist ja erilist eesti regilaululises loomisloos.
• Kultuuriruumid mitmekultuurilises keskkonnas.
• Isuri-karjala-soome-vadja loomislauludest.
• Mütoloogilised maailma loomise laulud ja müüdid maailma loomisest erinevate rahvaste näidetel: eesti, soome, vene, siberi, vadja, läti jt rahvad.
Õpetajad: Tiiu Jaago, Madis Arukask, Juha-Matti Aronen, Taisto Raudalainen jt.

Pärimusmuusika kursus meestele 8.-9.03 ja 19.-20.04. Pärnus (Uus 5, Pärnu)
Keda ootame: (pärimus)kultuuri õpetajad, ringijuhid, pillimehed jt huvilised
Teemad:
• Rahvamuusika ja - pillide kasutamine oma õpetustöös.
• Paikkondlikud eripärad.
• Kandlemuusika ja kannelde muutumise lugu.
• Kandleõpetus (väikekandled ja suured kandled).
Õpetajad: Raivo Sildoja ja Lauri Õunapuu

Koolitused on tasuta! Toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik

Kavandamisel 2012-2013
• Võru- ja Pärnumaa rahvalaulu paikkondlikud koolitused kohapeal.
• Pärimuskultuuri kursused Hiiu-, Lääne-, Rapla-, Saare-, Valgamaal.

Teave ja registreerimine

Ene Lukka-Jegikjan: ene.lukka-jegikjan@kul.ee; 56240043