Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi Komimaast EKIs 15.02

Kolmapäeval, 15. veebruaril kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi
Keeleliste tunnetega Komimaast


Keeleteadlane Anu-Reet Hausenberg räägib oma teekonnast komide juurde ja väitekirja kirjutamisest. Samuti mõtetest, mis viisid komide kaugema ajaloo ja hingeelu tagamaade tunnetamisele.

Tartu Ülikooli doktorant Nikolai Kuznetsov mõtiskleb selle üle, miks on komidel kaks kirjakeelt ja kuidas nad kujunesid. Kas ühtse komi kirjakeele loomine on võimalik?

Hõimuklubi toimub koostöös Eesti Keele Instituudiga
Toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.