Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Delegaatide ja vaatlejate registreerimine soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressile 5.-7.09 Ungaris Siófokis

Austatud Fenno-Ugria koostööpartnerid!

Käesoleva aasta 5.-7. septembrini toimub Ungaris Siófokis soome-ugri rahvaste VI maailmakongress. Kuigi päris ametlikku informatsiooni kongressi kohta pole korraldajatelt saabunud, on kongressi sisuline ettevalmistamine juba käimas ning mitmed rahvad oma delegatsioonidki juba kokku pannud.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus tegeleb 20-liikmelise Eesti delegatsiooni moodustamisega. Delegaatideks võivad olla inimesed meie liikmesorganisatsioonidest, koostööpartnerite hulgast ning ka väljastpoolt, eeldusel, et nad on huvitatud kongressi töös osalemisest ja soovivad ka ise mõnes sektsioonis ettekande või sõnavõtuga esineda. Märtsis saadetud üleskutsele on reageerinud hulgaliselt huvilisi, kes on pakkunud ettekandeid kõikidesse sektsioonidesse. Kahjuks on ettekandjatele eraldatav aeg kongressil lühike - 5 minutit, seetõttu on mõistlik keskenduda vaid kõige olulisemale ning varuda kaasa palju näitlikku lisamaterjali ja käsilehti, mida osalejatele jagada. Fenno-Ugria Asutuse juhatus arutab laekunud ettepanekuid mai alguses toimuval koosolekul, delegatsiooni kinnitab lõplikult Fenno-Ugria üldkogu 25. mail.

Delegaatide osalemistasu on 100 eurot, mis sisaldab majutuskulusid ja kohapealset toitlustust. Sõidu Ungarisse katab MTÜ Fenno-Ugria Asutus Kultuuriministeeriumi poolt selleks otstarbeks eraldatud summast. Hinnapäringute põhjal selgus, et esialgselt ühiselt soomlastega kavandatud charterlend Budapesti ei ole kõrge hinna tõttu mõistlik, seetõttu tuleb kongressi delegatsioon Budapesti sõita liinilendudega. Reisiga seonduva kohta jagame täpsemat infot maikuus.

Lisaks delegaatidele võib kongressil osaleda Eestist 20 vaatlejat. Vaatlejana on osalenud maailmakongressidel ministeeriumide, riigikogu, aga ka muude asutuste ja vabaühenduste esindajad, kes peavad kongressil toimuvat oma organisatsiooni jaoks huvipakkuvaks ja oluliseks. Vaatleja osalustasu on 200 eurot, mille ta peab tasuma ise või oma organisatsiooni kaudu, lisaks peab vaatleja katma oma ööbimiskulud. Kongressi toimumiskohas, Siófoki hotellis Azur maksab ööbimine esialgsetel andmetel vähemalt 100 eurot öö/in, kuid leidub soodsamaidki võimalusi. Mõningal määral on vaatlejate osalemist kavandanud toetada ka kultuuriministeerium.

Pressi esindajad saavad end akrediteerida kongressile ajakirjanikena, kes osalemistasu maksma ei pea.

Ootame ka veel praegu sooviavaldusi ja ettepanekuid osalemiseks vaatlejatena kongressi töös aadressil info@fennougria.ee. Täpsem info tel 6445119, www.fennougria.ee

MTÜ Fenno-Ugria Asutus