Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ungari hõimuõhtu 14.03 Vanalinna Muusikamajas

FENNO-UGRIA HÕIMUÕHTU
K 14. märtsil 2012 kell 19.00
Tallinna Vanalinna Muusikamajas (Uus tn 16c)

UNGARI RAHVUSPÜHA
1848. aasta revolutsioon folklooris ja rahvakunstis

Külas on rahvamuusikud ja etnograafid Ungarist
Katalin Juhász ja Zoltán Szabó

Ungari ajaloo üheks kuulsusrikkamaks sündmuseks on 15. märtsil 1848 alguse saanud vabadusvõitlus, mida meenutatakse nii rahvalauludes kui ka rahvakunstis. Ungari õhtu muusika- ja slaidiprogrammi vahendusel saame teada, kuidas on rahvussümboleid jäädvustatud etnograafilistel esemetel ning millisena on kujutatud toonaseid rahvuskangelasi. Kõlavad kaunimad revolutsiooniaegsed laulud torupilli, vilespillide ja ungari puupuhkpilli tárogató saatel ning mõned neist võib ka publik selgeks õppida.

Õhtu külalisteks on Ungari Etnograafiainstituudi teadur ja rahvalaulik Katalin Szabó ning pillimees ja etnograaf, Ungari Pärandkultuuri Maja tarbekunstikogu juhataja Zoltán Szabó. Oma uurimistulemusi – Ungari ajaloo peegeldusi folklooris – on nad ansambli Carmina Danubiana liikmetena tutvustanud folklooriõhtutel, tele- ja raadiosaadetes ning olnud kaastegevad mitmete CD-plaatide väljaandmisel.

Õhtu korraldatakse koostöös Ungari Instituudi, Ungari Suursaatkonna, Munkácsy- nimelise Eestimaa Ungarlaste Ühenduse ja Eesti Ungari Seltsiga.

Hõimuõhtut toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.
Sissepääs tasuta.


15. märts on üks kolmest Ungari rahvuspühast – 1848.–1849. aasta revolutsiooni ja vabadusvõitluse alguse päev. 15. märtsil 1848. aastal alustasid ungarlased luuletaja Sandor Petőfi juhtimisel aktiivset võitlust oma poliitiliste ja rahvuslike õiguste eest. Esmakordselt loeti vaimustunud rahvahulgale ette Petőfi kuulus "Rahvuslaul", vallutatud trükikojas trükiti ungari rahva 12 demokraatlikku nõudmist.

1848. aasta 15. märtsil kogunes Rahvusmuuseumi ette meelt avaldama tuhandeid budapestlasi. Kuigi lootusrikkalt alanud sündmused lõppesid 1849. aasta sügisel kibeda lüüasaamisega, on 15. märts jäänud ungarlaste jaoks rahu, vabaduse ja üksteisemõistmise rõõmsaks pühaks.