Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Täna on soome keele ja Mikael Agricola päev

09.04.2014

Soomes on täna riigipüha: põhjanaabrid tähistavad oma keele päeva ja meenutavad soome kirjakeele isa Mikael Agricolat.

Soome keele päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori Mikael Agricola surmapäeval, 9. aprillil. See päev on ühtlasi ka soomlaste rahvuseepose "Kalevala" koostaja Elias Lönnroti sünnipäev.

1510. aastal Uusimaal sündinud Mikael Olavinpoika õppis Viiburis, Turus ja Saksamaal ning innustus reformatsiooniideedest. 1537. aastal asus ta uut testamenti soome keelde tõlkima, kuid tol ajal puudus ühtne soome kirjakeel ning Agricola asus seda välja töötama.

Tema esimene raamat "ABC-Kiria" oli aabits ja katekismus, mis trükiti 1538. aastal. Raamatu maht oli esmatrükis 16, teises trükis (1551) 24 lehekülge. Raamatu esmatrükist ei ole säilinud ainsatki täielikku eksemplari.

Agricola loodud soome kirjakeel põhineb Turu murdel, mida ta rikastas teiste soome murrete elementidega ning oma sõnaloominguga. Agricola loodud sõnad on näiteks luoja (looja), vapahtaja (lunastaja), inhimillinen (inimlik), nöyrä (alandlik), esikuva (eeskuju), hallitus (valitsus), hengellinen (vaimulik).

1554. aastal pühitseti Agricola Turu kihelkonna ordinaariuseks, Ta täitis Turu piiskopi ülesandeid ning oli seega de facto esimene luterlik Soome piiskop. Tema reformid ei olnud kuigi radikaalsed, kuigi ta kaotas ära missa. Soome kirik jaotati Turu piiskopkonnaks ja Viiburi piiskopkonnaks.

Mikael Agricola suri 1557. aastal. Ta on maetud Viiburi kirikusse, kuid tema haua täpne asukoht pole teada.

Vikipeedia: Mikael Agricola

Repro: Albert Edelfelti (1854–1905) kuulus maal "Mikael Agricola tõlkimas". Teos asub Helsingi ülikooli raamatukogus.