Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi "Kust on pärit eesti sõnad?" EKIs 16.05

Kolmapäeval, 16. mail kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)

Hõimuklubi
Kust on pärit eesti sõnad?


Äsja valminud "Eesti etümoloogiasõnaraamatus" käsitletakse eesti kirjakeele sõnavara päritolu. Sõnaraamatus on üle 6600 märksõna, eesti keele tüvevara ajaloo ja etümoloogiateaduse metoodika lühiülevaade ning teiste keelte sõnade register.

Eesti Keele Instituudis aastatepikkuse töö tulemusel valminud raamatut tutvustavad koostajad Iris Metsmägi, Meeli Sedrik ja Sven-Erik Soosaar. Etümoloogia-alase uurimistöö põnevatest tagamaadest räägib Udo Uibo.

Kohapeal saab osta sõnaraamatut 20 euro eest.

Hõimuklubi toimub koostöös Eesti Keele Instituudiga, toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.