Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Putin määras Karjala vabariigi juhiks ingerisoomlase

23.05.2012

Venemaa president rahuldas Karjala vabariigi juhi Andrei Nelidovi lahkumisavalduse omal soovil ja määras selle ametiposti ajutiseks kohusetäitjaks Aleksandr Hudilaineni.

Ingerisoome päritolu Hudilainen (pildil) saadetakse Karjalasse Leningradi oblastist, kus ta on olnud viimased pool aastat oblasti volikogu spiiker.

1. juunist hakkab Venemaal kehtima uus kord, mille järgi hakatakse regioonijuhte taas rahva poolt valima, 2004. aastast alates määras nad võimupartei soovitusel kohale riigi president.

Viimase kuu jooksul on ametist lahti saanud mitme teisegi vabariigi ja oblasti juhid. Viimati andis lahkumisavalduse 17 aastat võimul püsinud Mordvamaa juht Nikolai Merkuškin, kes saadeti ajutiseks valitsejaks Samaarasse.

Väidetavalt soovib Venemaa juhtkond veel viimasel hetkel enda jaoks soodsaid ümberkorraldusi teha ning praegu ajutiselt ametisse määratud kubernerid jäävad valimistest puutumata.

Aleksandr Hudilainen on sündinud 1956. aastal Tveri oblastis, lõpetanud 1979. aastal Leningradi mehaanikainstituudi ning kaitsnud 2004. aastal kõrgemas merekoolis majandusteaduste kandidaadi kraadi. 

Algul töötas Hudilainen mehaanikainsenerina, kuid asus siis tööle kohalikku omavalitsusse. Alates 1989. aastast on ta olnud erinevatel ametikohtadel Leningradi oblasti Gattšina rajoonis. Mullu detsembris valiti ta oblasti seadusandlikusse kogusse.  

Finugor: Карелию возглавит финн-ингерманландец

B-port: Врио главы Карелии – Александр Худилайнен. Биография