Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ersa-mokša kultuuriühing Sjatko sai 15-aastaseks

25.05.2012

Ersa-mokša kultuuriühing Sjatko tähistas mai lõpul oma 15. juubelit kunstinäituse avamisega Tallinna Ülikoolis, Mordvamaalt tuli selleks puhuks külla esinduslik delegatsioon.

Juubelipidustuste tähtsamaks sündmuseks oli kunstinäituse "Mordvamaa kuldsed nimed" avamine Tallinna Ülikooli aatriumis. Näitusel esitleti kahe Mordva päritolu tuntud kunstniku – Stepan Erzja ja Fedot Sõtškovi – loomingut.

Aastal 1997 loodud ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko (Säde) 15. juubelile olid Mordvamaalt kutsutud külalised: Stepan Erzja nimelise kunstimuuseumi direktori asetäitja Aleksandra Lobanova, Mordva Ülikooli professor ja tuntud kunstnik Andrei Aljoškin, ersakeelse telesaate "Od pinge" (Uus aeg) juht ja teleajakirjanik Tatiana Larina, ersakeelse raado Vaigel (Hääl) ajakirjanik Jekaterina Kirdjaškina ja Mordva kultuuriministeeriumi töötaja Natalia Aljamkina. 

Mordva delegatsioon külastas Sjatko esinaise Natalia Abrosimova eestvedamisel Eesti kultuuriministeeriumi, Riigikogu, Fenno-Ugria Asutust, Eesti Kunstnike Liitu ning KUMU muuseumit, kus kohtuti direktor Anu Liivakuga. Neis asutustes arutati ühisprojektide läbiviimise võimalusi Sjatko ühingu, Mordvamaa ja Eesti Vabariigi vahel.

MTÜ Ersa-mokša kultuuriühing Sjatko on aktiivne Eestis tegutsev organisatsioon, mille missiooniks on Eestis elavate ersade ja mokšade identiteedi säilitamine ning nende keelte ja kultuuri propageerimine ja tutvustamine kõikidele Eestis elavatele rahvastele.

15 aasta jooksul on Sjatko edukalt läbi viinud erinevaid projekte hõimurahvaste programmi, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ning Eesti ja Mordva kultuuriministeeriumide toetusel. Peamisteks projektideks on olnud ersa keele päeva läbiviimine ja osalemine hõimupäevadel, Sjatko liikmete välissõidud Mordvamaale ning muud üritused, näitused ja kontserdid.

Sjatko juures tegutseb folklooriansambel Kilejne (Kask), mis võtab omakorda aktiivselt osa paljudest folkloori- ja hõimuüritustest. Tänavu on plaanis juubelikontserdid Vanalinnapäevadel, Itaalia Suursaatkonna residentsis, Etnofestil, eesti koolides ja mujalgi. 16 juunil esineb Kilejne Roosna-Alliku mõisas udmurdi maalikunstniku Stanislav Antipovi personaalnäituse "Maa ja taeva vahel, vol 2" avamisel.

Natalia Abrosimova
Ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko esinaine


Ansambel Kilejne näituse avamisel Tallinna Ülikooli aatriumis.  
Foto: Sergei Ledenjov