Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marid kogunevad Tšumbõlati mäele ühispalvusele

19.06.2012

Mari rahvas peab sel reedel taas Tšumbõlati pühal mäel suurt omausu ühispalvust, kuhu koguneb tuhatkond inimest Mari Eli vabariigist ning maride asualadelt lähipiirkondades.

Kirovi oblastisse Sovetski rajooni tuleb aasta-aastalt kohale üha rohkem rahvast, et kummardada vanade mari tavade järgi palveriitusel Kurõk Kugõzat – mäevana, keda mari loodususus peetakse jumalaks.  

Traditsiooni kohaselt lähevad palvelised varahommikul end allikale pesema ja püha vett jooma. Seejärel siirduvad nad kivi juurde, mille all oli Kurõk Kugõza pärimuste kohaselt elanud. Mari preestrid ehk kardid paluvad vägilase poole suunatud palvetes kokkutulnute soovide täideminekut, nende abilised aga valmistavad lõkkel ohvriroogi.

Siis pöörduvad mari omausu vanemad üksteise järel mari vanema Tšumbõlati poole, paludes kõigi rahvaste õitsengut, rahu maa peal, tervist, head viljasaaki ja muud sellist. Pärast palverituaali süüakse ohvriroogi: leiba, liha, putru ja kalja. Seejärel peab ülemkart kõikidele tänupalve sugõn'i.

Tšumbõlat on mari pärimuste kohaselt vägev vürst-sõdalane, kes kogus 11. sajandi lõpul enda juhtimise alla suurema osa mari hõimudest ja andis neile korralduse ehitada kindluslinnu. Rahvas pidas teda oma tsaariks.

Tema ajal kujunesid välja usu- ja ohverdamistavad, mis jäid sajandite vältel muutumatuks. Enne lahingusseminekut palvetas Tšumbõlat koos oma kaaskonnaga kandlemängu saatel pühas hiies. Seejärel lauldi innustavaid laule ja mindi võitlusesse, kust tuldi tagasi ainult võiduga.
 
Tšumbõlati mäe ühele kivile on paigaldatud mari omausu sümbol, mida üle tuhande palvusele kokkutulnu üritab käega katsuda, et ammutada jõudu ja tervist. Kurõk Kugõzalt palutakse kaitset kurjuse ja haiguste eest. Palvusele kutsujad tuletavad aga rahvale meelde, et omapead ei tohi pühasse hiide siseneda.

MariUver: На горе Чумбылат пройдут Большие марийские моления