Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kongressi ettevalmistamise plaan

Vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsustele
5. aprillil 2011 Petroskois, 25. ja 26. novembril 2011 Siófokis  

Tegevus

Tähtaeg

Märkused

1. infokiri: esialgsed finantstingimused (sh osavõtumaks)

30.05.
2011

Saatja konsultatiivkomitee peakorter, tingimused edastab Ungari pool

Ettepanekud sektsioonide teemade, kaasesimeeste ja peaettekandjate kohta

15.08.
2011

Saata Helsingi peakorterisse

Konsultatiivkomitee koordinaatorid Sõktõvkaris, istungi ettevalmistamine

20.-22.08.
2011

Eesti esindajatele sai kaasa anda juhtnööre ja ideid kuni 17.08.2011

Konsultatiivkomitee istung Siofokis:

Kongressi sektsioonide teemade kaas-esimeeste ja peaettekandjate kinnitamine

21.-23.10. 2011

 

2. infokiri: finantsrekvisiidid, registreerimisleht ja täiendav info

28.02.
2011

Saatja konsultatiivkomitee peakorter, andmed edastab Ungari pool

Konsultatiivkomitee sekretariaadi istung ning sektsioonide kaasesimeeste ja peaettekandjate kohtumine Moskvas13.03.
2011
 

Ettepanekud lõppdokumendi kujundamiseks

31.03.
2012

Saata Zinaida Strogalštšikovale ja Valeri Markovile

Maailmakongressi korraldamisele pühendatud konsultatiivkomitee istung Ižkaris (Udmurtia)19.-22. või 18.-21.04. 
Delegaatide, vaatlejate ja ajakirjanike registreerimine30.04.
2011
 

Ettepanekud kongressi resolutsiooni eelnõusse ja Konsultatiivkomitee tegevusaruandesse

30.04.
2011
 

Maailmakongressi korraldamisele pühendatud Konsultatiivkomitee koosolek

  

Resolutsiooni eelnõu arutelu
(KK koordinaatorid)

Enne 20.05.
2012

 

Resolutsiooniprojekti laialisaatmine delegatsioonidele

31.05.
2012

Eelnõusse on võimalik teha parandusi ja täiendusi kongressi ajal redaktsioonitoimkonnas

Osalemistasu ülekandmineKuni 30.06.
2012
 

Maailmakongress Siófokis (Ungari)

5-8.09. 2012

5.09 – saabumise päev,
6.-8.09 – tööpäevad

Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsustas Siófokis 26.11.11 osavõtumaksu suuruseks 100 EUR delegaadile (hõlmab ka ööbimist ja toitlustust) ja 200 EUR vaatlejale (lisandub ööbimine).