Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Jasvakomid

Permi oblasti Krasnovišerski rajoonis elavad jasvakomid, kes reeglina on arvatud permikomide hulka. Viimastel aastatel on jasvakomide seas tekkinud etniline ärkamine. Oblastivõimude toel anti 2003. aastal välja jasvakomikeelne aabits ning jasvakomisid on hakatud, võib-olla rahvuspoliitilistel kaalutlustel, esitama eraldi etnilise rühmana.

Jasvakomid arvukust hinnatakse 5000-le, neist umbes 2000 elavad oma põlisel asualal Jasva jõel. Jasvakomisid kui iseseisvat etnilist rühma esitleti soome-ugri 4. maailmakongressil Tallinnas 2004. aasta augustis.

Jasva murre
Jasva murre või jasvakomi keel (Ёдз коми көл) on komi keele murre. Jazva murret räägitakse Permi krai kirdeosas 20 külas. Kõnelejate arv on umbes 2000. Jasvakomi keele kirjutamisel kasutatakse kohandatud kirillitsat, mis erineb sürja- ja permikomi omast.

А аБ бВ вГ гД дЕ еЁ ёЖ ж
З зИ иЙ йК кЛ лМ мН нО о
Ө өӦ ӧП пР рС сТ тУ уӰ ӱ
Ф фХ хЦ цЧ чШ шЩ щЪ ъЫ ы
Ь ьЭ эЮ юЯ я

V. Lõtkini raamat "Jazva murre" (vene k, pdf)