Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Handi ajaleht Hantõ Jasang tähistab 55. juubelit

01.11.2012

Hantõ-Mansiiskis ilmuv handikeelne ajaleht Hantõ Jasang tähistab neil päevil 55. juubelit.

Ajalehe peatoimetaja Raissa Rešetnikova rääkis kohalikule televisioonile Jugra TV, et leht pühendab palju ruumi handi keelele ja kultuurile.

"Kirjutame sellest, kuidas meie handi keelt õppida. Samuti on meil rubriik folkloorist. Meil on palju koosseisuväliseid korrespondente, kes elavad kaugemates piirkondades ja nendel on väga ilus, mahlakas ja kunstiline keel." 

2000. aastate keskpaigast alates koondab ajaleht artikleid neljas handi murdes: vahhi, kazõmi, surguti ja šurõškari murretes. Ajalehe toimetuses töötab üle 20 inimese. Leht ilmub kaks korda kuus neljal küljel tiraažiga umbes 400 eksemplari. Hantõ Jasangi lisana ilmub lasteleht Haltõje.

Rešetnikova on Hantõ Jasangi (Handi sõna) ja selle mansikeelse sõsarväljaande Luiima Seripos (Hommikukoidik) peatoimetajaks olnud juba kümme aastat. Enne teda pidas seda ametit tuntud handi luuletajanna Maria Voldina.
 
1957. kuni 1991. aastani ilmusid need kaks lehte koos nime all Lenin Pant Huvat (Lenini jälgedes). Algselt üllitas see ajaleht ringkonna ajalehe Leninskaja Pravda handi keelde tõlgitud artikleid, hiljem lisandusid ka mansikeelsed materjalid haridusest, meditsiinist ja kultuurist.

Peale Handi-Mansi autonoomses ringkonnas ilmuva Hantõ Jasangi ilmub üks handikeelne leht ka veel Jamali Neenetsi ringkonna pealinnas Salehardis, selle nimi on Luhh Avt (Angali neem).

Югра: Хантыйское слово начиналось с ленинского пути. 55-летие отмечает газета «Ханты ясанг»