Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sektsioon "Tervis, demograafia ja ökoloogia"

Sektsiooni töös osales 51 inimest Ungarist, Eestist, Soomest ja Venemaalt. Sektsioonis peetud 17 ettekandes olid käsitlusel järgmised teemad:

• soome-ugri keeled ja rahvad rahvaloenduste peeglis;
• alkoholi- ja uimastivastane poliitika;
• loodusmaastikud, rahvuspargid ja pühapaigad kui rahvusliku identiteedi kandjad;
• soome-ugri ja samojeedi rahvaste elukvaliteet ja tervis.

Ettekandjad tõdesid, et demograafiline olukord on paranenud seoses uute riiklike toetuste kasutuselevõtuga perekondadele, emadele ja lastele, tervishoiu moderniseerimisega ning alkoholi- ja narkosõltuvuse vältimiseks loodud õigusaktide rakendamisega.

Siiani on aga palju probleeme pühapaikade ja looduskomplekside kaitsega soome-ugri ja samojeedi rahvaste elualadel.

Sektsioonis osalejad märkisid, et rahapuudusel pole olnud võimalik viia ellu 5. maailmakongressi soovitust teha põlisrahvaste demograafiliste näitajate kohta iga-aastast statistilist arvestust.

Ettekannete põhjal laekus keskkonnakaitse, tervishoiu ja rahvastikupoliitika valdkonnas kümme ettepanekut, millest tehti järgmised üldistused.

Kongress peab oluliseks:
• keskkonna- ja etnograafiaekspertiiside läbiviimist tööstustööde korral soome-ugri ja samojeedi rahvaste elualadel;
• ökosüsteemide teadusuuringuid loodusressursside mõistliku kasutamise ning ainulaadsete looduskomplekside ja objektide säilitamise nimel;
• looduskaitsealade loomist põlisrahvaste kompaktsetes elupiirkondades;
• pühapaikade kui soome-ugri ja samojeedi rahvaste etnilise identiteedi vaimukeskuste säilitamist;
• põlisrahvaste tunnustamist seaduslike ja võrdsõiguslike osalejatena ning põlisrahvaste õiguste tunnustamist maale ja loodusvaradele, mida nad on traditsiooniliselt omanud;
• põlisrahvastega partnerlussuhete arendamist looduskaitsestrateegiate loomisel ja elluviimisel nende elupiirkonnas;
• demograafilisi protsesse, keskkonnapatoloogiat ning immunogeensetest ja sotsiaal-hügieenilistest teguritest põhjustatud haigusi uurivate teadusuuringute läbiviimist grandipõhiselt;
• ühtse monitooringusüsteemi loomist soome-ugri ja samojeedi rahvaste demograafia ja tervise jälgimiseks.

Ettepanek üldresolutsiooni kandmiseks:
"Kongress tunnustab ja toetab põlisrahvaste õigust parandada elukvaliteeti ning saada otsest ja õiglast kasu oma territooriumil paiknevate loodusvarade säilitamisest ja jätkusuutlikust kasutamisest."

Kaasesimehed:
Anatoli Konšin (permikomi)
Tatjana Merkušina (hant)