Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Loengud soome-ugri rahvastest Tallinna Rahvaülikoolis 22.04

Loengutsükkel "Maailma maad ja rahvad" Tallinna Rahvaülikoolis

Maht    12 tundi
Hind     24 eurot
Aeg      18.00–19.30


Loengutes on juttu erinevatest kultuuripiirkondadest ja maailma rahvaste etnilisest kunstist. Vaatame, mis on iseloomulik erinevatele kliimavöötmete kultuuridele, millised on elatusalad ja traditsioonilised materjalid ning millised on iseloomulikud etnilise kunsti nähtused erinevates maades. Mõtestame etniliste kunstide sümboolikat, koloriiti, vaimset tausta ning valmistamise tehnoloogiat.

11.02 Arktilised kultuurid. Anne Ruussaar, Eesti Ajaloomuuseumi teadur
Siin ja sealpool Beringi väina. Alaska eskimod. Baltisaksa maadeavastajad ja unikaalne 18. sajandi etnograafiline kollektsioon Eesti Ajaloomuuseumis.

Neenetsid25.02 Kontinentaalne Arktika: neenetsid, tšuktšid. Kadri Viires, EKA, MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Kuidas mõjutab materiaalset kultuuri nomaadne või paikne eluviis? Järgneme põhjapõdrakasvatajatele Jamali poolsaare tundras. Räägime naha kui kõige arhailisema tarbematerjali kasutamisest ehituses, rõivastuses, tarbeesemete valmistamisel.

11.03 Soome-ugri rahvad, kes need on? Indrek Jääts, ERMi teadur
Samojeedid, ugrilased, permi ja volga rahvad, saamid ja läänemeresoome rahvad. Vaatleme lähemalt erinevate soome-ugri rahvaste kultuurilisi eripärasid. Lähemalt komidest.

25.03 Traditsioonid ja UNESCO maailmapärand Aafrikas. Margit Siim, UNESCO Eesti komitee peasekretär
Tutvume Lääne-Aafrika traditsioonilise arhitektuuriga. Räägime põnevatest kunstinähtustest – fantaasiakirstudest ja rituaalsetest tekstiilidest (kente, mudatrükk, adinkra). 

Mali08.04 Soomeugrilased: volga ja permi rahvad: marid, ersad, mokšad, udmurdid jt. Kadri Viires, Jaak Prozes, MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Tutvume lähemalt Permi metsloomastiili ja selle mõjutustega soome-ugri rahvaste rahvakunstis. Obiugrilaste hantide ja manside kasetohuesemed ja kaunistamiskunst.

22.04 Soomeugrilased: läänemeresoome rahvad. Taisto Raudalainen
Muistsetest kaubateedest, kultuurilistest mõjutustest ja tänapäevani säilinud traditsioonidest karjalaste ja vepslaste juures.

Kursuse juht Kadri Viires lõpetas 1988. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi tekstiilikunsti erialal. Alates 1994. aastast on ta juhtinud EKA soome-ugri uurimisreise hõimurahvaste juurde ning reisinud korduvalt Aafrikas ja Aasias. EKA kunsti- ja kultuuriantropoloogia dotsendina ta on lugenud loenguid etnilistest kunstidest EKA erinevate erialade üliõpilastele, koostanud ja korraldanud näitusi erinevate rahvaste kultuurist Eestis ja välismaal ning osalenud konverentsidel.


Järgmisel semestril (2013 sügisel) jätkame ringkäiku soomeugrilaste juures ja vaatame ka kaugemale:

1. Tutvume lähemalt põlisrahva saamidega, nende traditsiooniliste elatusalade ja käsitööga (Kadri Viires)
2. Tutvume kaljujoonistega (kaljumaalingud, prtroglüüfid) ja arheoloogiliste kultuspaikadega Põhjalas. (Loit Jõekalda)
3. Kodune kuningriik. Setomaast ja seto traditsioonilisest kultuurist. (Elvi Nassar)
4. Etioopia kultuuripärand ja elav traditsioon (Kadri Viires)
5. Aafrika noored ja fotoprojekt Ugandas ( Marika Alver)
6. Polüneesia traditsioonilised kultuurid (Jaanus Plaat)