Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubi: Sajaanisamojeedide jälgedes EKIs 20.02

Kolmapäeval, 20. veebruaril kell 17.00
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)


Hõimuklubi
Sajaanisamojeedide jälgedes

Rännumehed Kaido Kama ja Tiit Pruuli külastasid mõned aastad tagasi Mongoolias Sajaanide lõunanõlval elavaid maailma kõige lõunapoolsemaid põhjapõdrakasvatajaid – dukhasid. Nende tõvakeelsete inimeste materiaalne kultuur on sarnane viimaste sajaanisamojeedide omaga, mida kirjeldasid enam kui sada aastat tagasi Soome teadlased M. A. Castrén ja K. Donner. Juttu tuleb teistestki sealsetest rahvastest, rändamisest ja seiklustest, näha saab rikkaliku pildimaterjali.

Hõimuklubi toimub koostöös Eesti Keele Instituudiga
Toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.