Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

DVD "Eesti etnograafiline film II. Udmurdid" esitlus ERMis 20.02

Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu) esitletakse 20. veebruaril kell 17 järjekordset DVD-d sarjast "Eesti etnograafiline film", mille sisuks on seekord hõimurahvast udmurte käsitlevad populaarteaduslikud filmid.

2011. aastal alustas ERM DVD-de sarja "Eesti etnograafiline film" väljaandmist, mille eesmärgiks on eesti etnoloogide poolt varasematel aastatel valminud filmide kättesaadavaks tegemine laiemale huvilisteringile. Sarja esimese osana ilmus plaat "Kaks filmi eesti etnograafiast. Aleksei Peterson 80".

Sarja äsja valminud teine osa keskendub udmurdi kultuurile. Kahele plaadile on koondatud ERMi ja Udmurdi vabariigi rahvusmuuseumi koostöös valminud filmid "Lõunaudmurdid 20. sajandi alguses" (1983), "Lõunaudmurtide religioosne kombestik 20. sajandi alguses" (1983) ning "Põhjaudmurdid 20. sajandi alguses" (1995), autorid Serafima Lebedeva ja Aleksei Peterson, operaator Aado Lintrop. Tegemist on omal ajal 35 mm filmilindile jäädvustatud ja 2010. aastal Eesti Rahvusringhäälingus digitaliseeritud ja restaureeritud filmidega. Originaalid on vene keeles, filmidele on lisatud subtiitrid eesti, udmurdi ja inglise keeles.

DVD-na välja antud filmid on klassikalised populaarteaduslikud etnograafilised ülevaated udmurdi rahvakultuurist, milles on püütud rekonstrueerida 20. sajandi alguse olustikku ja näidata igapäevaelust juba kaduma hakanud rituaale ja töövõtteid (jaht ja kalapüük, põllutöö ja mesindus, religioossed rituaalid jne). Kõigi kolme filmi peategelasteks on tavalised udmurdi külainimesed ning filmis toimunu on "näitlejate" jaoks osa nende igapäevaelust või mälestustest: nad esitavad kaamera ees oma teadmisi ja tööoskusi ning filmivõtete ajastu argiseid ja religioosseid praktikaid.

Etnograafilised filmid on heaks lisanduseks nii kooliprogrammi kui ka vanade töövõtete taasloojatele täiendavaks õppematerjaliks.

Plaadid valmisid Eesti Rahva Muuseumi ja Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakonna udmurdi ajaloo, keele ja kirjanduse instituudi koostöös ning Eesti Vabariigi hõimurahvaste programmi ja Eesti Kultuurkapitali toetusel.

Lisainfo: Svetlana Karm, teadur, telefonil 735 0414 või e-posti aadressil svetlana.karm@erm.ee