Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Jututarõ kõmri keelest ja keelepoliitikast TÜs 23.02

Kõmri pole küll soome-ugri keel, kuid huvid on väikestel rahvastel ühised ning Walesi praktikast oleks ehk teistel vähemustelt midagi õppida, nii et tere tulemast Tartus peetavale üritusele nimega

JUTUTARÕ KÕMRI (WALESI) KEELEST JA KEELEPOLIITIKAST

Küläline:
KALI STUART
Aig: puulpäävä, 23. veebr kell 18.00
Kotus: Tarto Ülikooli
Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus, Lossi 3-134, Tarto.
Kiil: inglüse keelen. Tarvidusõ perrä lühküid seletüisi võro keelen.
Manoq saa küssüq: juvasul@ut.ee, santeri.junttila@helsinki.fi

Kõmri ja võro
keele huvilinõ ja mõlõmba keele mõistja Tarto/Helsingi keeletiidläne
Santeri Junttila um kirotanuq teema tutvustusõs:

Kõmrimaal ehk Walesin ommaq kõmrikeelidseq joba viiskümmend aastakka tagasi uma keele kaitsmisõs organisiirünüq. Pall'o om kätte võidõt: näütüses opvaq pia kyik Walesi latsõq koolin kõmri kiilt kas imä- vai vyyrkeeles, nink pia egän liinan ommaq kõmrikeelidseq kooliq. Aga 2011. aastaga rahva kokkolugõmisõl oll' kõmri keele kynõlõjidõ hulk siski vähämbäs jäänüq: kyigist Walesi elänikest mõist ynnõ 19% kõmri kiilt kynõldaq, a kümme aastakka varrampa mõist' 21%.

Keele kaitsjaq olõ-i passiivsõs jäänüq. Om kõrraldõt suuri meeleavalduisi egäl puul Kõmrimaad nink nõvvõt vahtsõt muudu keelepoliitikat. Walesin toimuvast tulõ meile kynõlõma parhillaq Baltikumin elläv waleslanna Kali Stuart."