Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Heinike Heinsoo korraldab Vadjamaal keelekursuse

06.03.2012

Tartu ülikooli läänemeresoome keelte dotsent Heinike Heinsoo õpetab juunikuus Leningradi oblastis kõigile huvilistele suvekursustel vadja keelt.

Facebooki-lehel "Vad̕d̕a tšeeli. Vatjaa sana päivässä" on väljas kuulutus, et 26.–30 juunini korraldatakse Vadjamaal Luutsa (Luuditsa) külas vadja keele kursus, kuhu oodatakse õppureid ka Eestist ja Soomest.

Õpetajaks on Tartu Ülikooli dotsent Heinike Heinsoo. Kursus maksab 350 eurot ja sisaldab õpetust, majutust, hommikusööki ja lõunat. Reisikulud hinna sisse ei kuulu. Eestist pääseb Luutsasse nii, et kõigepealt tuleb sõita Kingisseppa ja sealt kohaliku bussiga edasi.

Reisikorralduse osas lepitakse kokku siis, kui rühm on komplekteerunud. Registreeruda ja lisainfot saab aadressil: koivujatahti@inkeri.com.


Eesti keeleteadlane on õpetanud vadjalaste aladel vadja keelt ka mitu eelnevat aastat. Õppuriteks on aga seni olnud peamiselt kohalikud. Pidevalt käijaid on olnud kümne ringis ja nende seal on olnud nii vene lapsi kui ka vanaemasid, kes vadja keelt oskavad.

Heinsoo ütles mullu Finugorile, et vadja keele õpetamisega on kaasnenud mitu probleemi. Peamine mure on seotud kirjakeele puudumisega, seetõttu on tulnud kirjalikud tekstid kohandada ladina tähestikule. Teiseks probleemiks on murded, sest isegi naaberkülades räägivad inimesed erinevalt. Ka pole olemas vadja-vene ja vene-vadja sõnaraamatuid.  

Heinsoo proovis mullu õpetada vadja keelt läbi mängude ja ristsõnade lahendamise. Temaga kaasas olnud folkloristid aga õpetasid rahvale ka vadja laule ja tantse.

Facebook: Vad̕d̕a tšeeli. Vatjaa sana päivässä