Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Läänemeresoome konverents tähistab Viitso 75. sünnipäeva

06.03.2013

Rahvusvaheline konverents "Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim", mis toob 7. ja 8. märtsil Tartusse erinevate teadusalade uurijad, on pühendatud läänemeresoome keelte emeriitprofessor Tiit-Rein Viitsole, kes tähistas konverentsi eel 75. sünnipäeva.

Konverentsil luuakse interdistsiplinaarne diskussioon ja tutvustatakse uuemaid teadustulemusi läänemeresoome keelte ja kultuuride ajaloost ning tänasest olukorrast. Kaks konverentsipäeva pakuvad osalejatele võimaluse mõelda kaasa 37 sektsioonettekandele ning neljale plenaarettekandele.

"Tartu ülikooli emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso on laialdasemate huvidega eesti keeleteadlasi läbi aegade," kinnitab juubilari kolleeg, akadeemik Karl Pajusalu. "Pika teadlastee jooksul on teda huvitanud eesti keele kõrval lähemad ja kaugemad sugulaskeeled ning veel paljud teised keeled kuni Ameerika põliskeelteni." Pikaajalise töö eest eesti keele uurimisel ja arendamisel pälvis Viitso 2011. aastal Wiedemanni preemia, mis on Eesti Vabariigi kõrgeim tunnustus keeleteadlasele.

Konverentsi korraldavad TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös kultuuriteaduste ja kunstide instituudiga. Konverentsi kaaskorraldajad on keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ning kultuuriteooria tippkeskus.

Konverentsi toimumist toetavad haridus- ja teadusministeerium, hõimurahvaste programm, Eesti Teadusagentuur ja Euroopa Liit Euroopa sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi kaudu.

Konverents toimub TÜ peahoones ja Philosophicumis Jakobi 2.

Täpsem teave ja programm konverentsi kodulehel