Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Peterburi komid käivad soome keele tundides

07.03.2013

Komi vabariigi Peterburi esinduses algasid soome keele kursused komi keele baasil, õpetajaks on Castréni seltsi juhatuse liige Paula Kokkonen.

Helsingi ülikoolis soome-ugri keeleteaduses magistrikraadi saanud Kokkonen on õpetanud mitu aastat soome keelt Komimaal Sõktõvkari ülikoolis. Ta juhendab kursust tasuta, tänutäheks talle omal ajal komi keele õpetamise eest.

Keeletundide idee tekkis komi huumoriajakirja Tšuškanzi 50. sünnipäevale pühendatud esitlusel möödunud aasta lõpul, kuhu olid kogunenud kohalikud komid, soome-ugri liikumise aktivistid ja tudengid. Seal otsustati luua Peterburi komidele soome keele ring, mis tegutseb nüüd vähemalt kuni suvekuudeni.

Финноугория: В Санкт-Петербурге на коми языке обучают финскому языку