Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri naised seisavad oma rahvaste õiguste eest

08.03.2013

Сильные, верные и очень красивые!Vene ajaleht Argumentõ Nedeli avaldas rahvusvahelise naistepäeva puhul artikli intervjuudest soome-ugri rahvaste naisühenduste liikmetega, tunnustades neid oma rahvaste õiguste eest seismisel.

"Minu arvates alahinnatakse naiste rolli kodanikuühiskonnas. Naised ei saa ühiskonnalt piisavat toetust," leidis mari naiste liidu Saskavi aktivist Nadežda Kazantseva. Ta tõi esile, et just naised on rahvusliku eneseteadvuse, emakeele ja kultuuritavade hoidjad ning keele edasiandjad.

Komi vabariigi põlisrahvaste naisliikumise asejuht Zoja Ostapova avaldas arvamust, et praegu on kõige tähtsam rahvuse moraalne tervenemine, sest keelekaotuse põhjused on paljuski seotud moraaliga.

"Kui inimene ei tunne end enam millegi suure osana, siis murdub tema sisemine tüvi. Seda kujundada ja hoida on jõukohane ainult naistele, sest moraal saab alguse perekonnast," ütles Ostapova.
 
Mokša naisühenduse esindaja Anastassia Peterburgskaja ei peljanud ajalehe sõnul isegi suurt poliitikat. "Meie vabariigis räägitakse, et kui naine asub rajooni juhtima, siis saab varsti kord majja," kõneles ta. "Meesjuhid ei tee sageli midagi ja kardavad stereotüüpe murda, naised on meil aga aktiivsed, kindlameelsed ja ettevõtlikud."  

Ajaleht küsis eri piirkondade naistelt sedagi, milline on naise roll perekonnas, ning sai kõigilt erinevad vastused. Mari kinnitas, et naine on nagu jumala tütrest mütoloogiategelane Jumõn Üdõr, kes on perekonnas kõige tähtsam. Samas möönis ta, et marisid on mõjutanud ka nende kõrval elavad turgi rahvad ning seepärast tunnevad mõned mehed end elu peremeestena. 

Komi naine kinnitas aga, et mees on kõige pea ning kui naine hakkab hoole asemel tugevust üles näitama, laguneb perekond.

Mordvamaal seevastu olla naised meestega võrdsed. "Meie naised on alati meestega kõrvuti tööd rüganud ning selle kõrval ka maja pidanud, lapsi sünnitanud ja kasvatanud," rääkis mokša naisliikumise esindaja.

Аргументы Недели: Сильные, верные и очень красивые!