Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eestlased väärtustavad emakeelepäeval eesti keelt

14.03.2013

Täna tähistatakse Eestis teemakohaste üritustega koolides ja kultuuriasutustes emakeelepäeva, mis on alates 1999. aastast riiklik tähtpäev ja lipupäev.

Emakeelepäeva hakati Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval tähistama 1996. aastal kooliõpetaja Meinhard Laksi eesvedamisel.

Emakeelepäev meenutab, et eesti keele puhtus ning püsimajäämine sõltub eesti keele kandjatest ja kasutajatest.

Keelemehed vaidlevad tänaseni, mis oli Petersoni emakeeleks ning kas täna peaks tähistama eesti keele või emakeele päeva.

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets kirjutab väljaandes Õiguskeel, et selle päeva algne idee oli isegi kitsam kui lihtsalt eesti keele väärtustamine – eesmärk oli väärtustada eesti keelt nende inimeste jaoks, kes seda emakeelena kõnelevad.

Murumets toob esile, et UNESCO eestvedamisel tähistatakse alates 2000. aastast iga aasta 21. veebruaril rahvusvahelist emakeelepäeva. Ta leiab, et emakeelepäeva võiks ümber nimetada eesti keele päevaks, mida saaksid tähistada kõki Eesti elanikud olenemata nende emakeelest.

Rahvusringhääling intervjueeris täna Eesti keele instituudi direktorit Urmas Sutropit, kes nendis, et emakeelepäev jätab võimaluse tõlgendusteks ja oma emakeelt saavad sel päeval meeles pidada ka teistest rahvustest Eesti elanikud.

Eesti keele uurimise, säilimise ja arenemisega tegelevad keeleeksperdid leiavad, et nii hästi kui on eesti keel praegu kaitstud, pole ta seda tõenäoliselt kunagi varem olnud.

Eksperdid: eesti keel on üldjoontes kaitstum kui kunagi varem (ERR)