Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Pihkva päästab setosid eriprogrammi abiga

01.04.2013

Pihkva oblasti võimud soovivad pakkuda Venemaa setodele rohkem sotsiaalset tuge ja kutsuda tagasi neid, kes kolisid 90ndate alguses Eestisse, kirjutab Pihkva veebiväljaanne Smart News.

Oblasti kuberner Andrei Turtšak on korduvalt sõna võtnud setode kaitsmise teemal. Veebileht tsiteerib tema sõnu, et Eestis elavatele setodele tuleb teadvustada, et Pihkva oblast mäletab setosid ja on valmis neid aitama elu sisseseadmisel.

Kohalik seto elu eestvedaja Helju Majak ütleb artiklis, et ümberasujate programmi abiga on Venemaale kolinud neli inimest, kes on kõik töö leidnud. Ning aprillis on kolimas veel üks pere, kellel on Olohhovo külas säilinud kodutalu. Nendel on kavas võtta ka Venemaa kodakondsus.

Pihkva oblastis elab 2010. aasta rahvaloenduse andmeil 214 setot. Et needki välja ei sureks, on oblast otsustanud maksta lastega peredele 3000 rubla kuus. Petseri rajoonis on lehe andmeil seda toetust saanud 101 perekonda.

Üksikutel vanainimestel on võimud aidanud maju remontida, setode ühendusele aga ostnud väikebussi ja traktori. Ka on setodel võimalus läbida tasuta põhjalik tervisekontroll. "Nende meetmete eesmärk on parandada demograafilist olukorda ja aidata tagasi kodumaale need, kes kolisid 90ndate alguses Eestisse," kirjutab väljaanne.

Piirkondlik programm on tekitanud ümbruskonnas suurt huvi elu setode vastu. Seda näitab kas või igasuvine seto keele suvelaager Irboska gümnaasiumis, kus lapsed saavad õppida oma emakeelt. Uuest õppeaastast alustab kolm Petseri rajooni kooli seto keele õpetamist fakultatiivainena.

Kavas on luua ka seto kultuuri keskus, mis aitaks ühtlasi kaasa ka piiriäärse ala majanduse arengule.

Smart News: Последние из могикан. В Пскове спасают малый народ сето