Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome hõimuprogramm läks ministeeriumi haldusesse

08.04.2013

Soome hõimurahvaste toetamise programmi haldab 2013. aasta algusest Soome haridus- ja kultuuriministeerium, mitte enam M. A. Castréni selts.

M. A. Castréni seltsi projektikoordinaator Tarmo Hakkarainen selgitas Finugorile, et haridus- ja kultuuriministeerium peatas 2012. aasta algul projektide rahastamise ning eraldas seltsile ainult kontori ülalpidamis- ja personali palgaraha.

Ministeerium jätkas projektide rahastamist alates 2012. aasta lõpust, kuid võttis programmi halduse seltsilt üle. M. A. Castréni seltsi liikmed kuuluvad siiski nõukogusse, mis otsustab, milliseid Venemaalt laekunud taotlusi toetada.

Soome hõimurahvaste programm toimib 1994. aastast alates. Aastas eraldatakse programmile umbes 353 000 eurot, mis suunatakse omakeelse kirjanduse ja õppematerjalide väljaandmiseks, meedia toetamiseks ning õppe- ja kultuuriprojektideks. Viimastel aastatel on soomlased rohkem tähelepanu pööranud noorteprojektide ning sotsiaalmeedia toetamisele.

2011. aastal eraldas ministeerium hõimuprogrammile kokku 393 000 eurot, millest 137 000 läks M. A. Castréni seltsi tegevuse toetamiseks ning 256 367 eurot projektitoetusteks.

M. A. Castréni selts tegeleb koostöö arendamisega soomlaste ja Venemaa soome-ugri rahvaste vahel, toetab kultuuri ja emakeelekasutust ning levitab teavet.

Finugor: Программа поддержки финно-угров РФ в Суоми перешла в ведение чиновников