Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ungaris on nüüdsest soome-ugri keelesugulasrahvaste päev

09.04.2013 

Ungari parlament võttis esmaspäeval 314 poolthääle, 17 erapooletu ja kuue vastuhäälega vastu otsuse, mille kohaselt saab oktoobri kolmas laupäev riiklikuks tähtpäevaks – soome-ugri keelesugulasrahvaste päevaks.

Eelnõu esitasid hääletusele kolm erinevate erakondade esindajat ning üks sõltumatu parlamendiliige. Ettepaneku kuulutada hõimupäev riiklikuks tähtpäevaks saatsid Ungari parlamenti nende Eesti kolleegid, kes tegid sarnase otsuse juba 2011. aasta veebruaris.

Ungari parlament leidis, et üleilmastumise ajajärgul on kultuuri ja keele tähtsuse tunnetamine ning säilitamine olulisem kui kunagi varem ja sel eesmärgil tehtud algatusi tuleb toetada.

Otsus jõustus selle avalikustamise päeval, nii et tänavust hõimupäeva tähistatakse ametliku tähtpäevana juba kahes riigis. Kolmanda omariiklusega soome-ugri rahvas soomlased pole soome-ugri rahvaste toetamise päeva veel kalendrisse kinnistanud, kuigi Riigikogu soome-ugri toetusrühm on saatnud vastava ettepaneku ka Helsingisse.

Ungaris on nüüdsest soome-ugri keelesugulasrahvaste päeva nime kandvat tähtpäeva tähistatud juba aastakümneid hõimu- ehk sugulasrahvaste päevana (rokon népek napja). Uus nimetus sündis tänu mõnede saadikute vastuväidetele, mille kohaselt sõna sugulasrahvas (rokon nép) viitab geneetilisele sugulusele ja veresidemetele ning sõna kasutamine kaudses tähenduses võib olla eksitav.

Veebiportaal Keel ja Teadus peab sellist põhjendust siiski ekslikuks, sest sõna "sugulane" ei tähenda üheselt vaid veresugulust ning seda võib kasutada ka teistes tähendustes. Väljend "sugulasrahvas" on kasutusele võetud keeleteaduses, kus see tähendabki just sugulaskeeli kõnelevaid rahvaid.

Kuna muud teadused, nagu näiteks ajalooteadus või kultuurantropoloogia, oma kriteeriumidest lähtuvalt sugulasrahvaid ei määratle, mõeldaksegi sugulasrahvaste all esmajoones keelesugulasi. Seetõttu on portaali meelest kahetsusväärne, et üht traditsioonilist tähtpäevanimetust muudeti.

Nyelv és Tudomány: Indokolatlan átkeresztelés