Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ungari kannustab ka Soomet hõimupäeva tähistama

16.04.2013

Ungari parlament ühines Eesti riigikogu 2011. aasta algatusega, otsustades kuulutada oktoobrikuu kolmanda laupäeva soome-ugri sugulasrahvaste päevaks ning kannustab ka Soomet tegema sama otsust, et kõik kolm soome-ugri riiki võiksid tähistada hõimupäeva ühel ja samal ajal.

"Oli tore näha, et Ungari mitmel moel nii erimeelsed parteid olid selles asjas peaaegu üksmeelsed," kirjutas Ungari suursaadik Soomes Kristóf Forrai ajalehes Helsingin Sanomat. "Ungari parlament kiitis ettepaneku soome-ugri sugulasrahvaste päevast heaks 8. aprillil häältega 314:6."

Saadiku sõnul on Ungari keelesugulus soome, eesti ja väiksemate soome-ugri keeltega ungarlaste rahvusliku identiteedi üks tähtsamaid alustalasid. Ta meenutab soome-ugri kultuurikongresse, mis said alguse 1921. aastal Helsingis, ja soome-ugri rahvaste hõimupäeva tähistamist alates 1931. aastast Eestis. Kuni II maailmasõjani tähistati seda ka Ungaris.

Uut algust tuli oodata pool sajandit. 1992. aastal asutati Komimaal Sõktõvkaris soome-ugri rahvaste maailmakongress, mille eesmärk on kanda vastutust endise Nõukogude Liidu järglasriikides elavate oma riigita soome-ugri rahvaste pärimuskultuuri säilimise eest, märkis saadik.

"Globaliseerumise ajastul on üha tähtsam tunnustada kultuuri ja keele tähendust," kirjutas Forrai. "Me peame toetama kõiki pürgimusi, mis teenivad seda eesmärki. 1920. ja 1930. aastate kogemused osutavad sellele, et soome-ugri kultuurikongressidel on olnud tähtis osa meie rahvuslike identiteetide säilimises."

ERR: Ungari kannustab ka Soomet hõimupäeva tähistama