Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdid otsivad veebivõistlusel uusi sõnu

06.05.2013

Udmurdimaal viidi läbi veebipõhine konkurss uute sõnade leidmiseks, et elavdada loomulikku sõnaloomet udmurdi keeles ja kutsuda keele kõnelejaid looma uut sõnavara tänapäevaste elunähtuste kirjeldamiseks. 

Töörühma MUŠ, ühenduse Udmurtlõk ja udmurdi noorteühenduse Šundõ algatatud internetikonkurss "Malpa võl kõl" (Loo uus sõna) algas 3. aprillil. Kuni 14. aprillini said kõik soovijad esitada udmurdikeelseid vasteid sellistele sõnadele nagu näiteks vakants, lead, retail, angažeeritus.

Seejärel hindas neid sõnu keeleteadlastest, kirjandusteadlastest, ajakirjanikest, kirjanikest ja terminikomisjoni esindajatest ekspertkomisjon. Lingvistid hindasid keelelist korrektsust, kirjanik sõnade kaunidust, ajakirjanik seda, kui kergesti on sõna pressis kasutatav ning terminikomisjoni liige terminoloogilist korrektsust.

Kõik saabunud ettepanekud saavad nii ekspertide kui ka keelekogukonna liikmete hinnangute tulemusel koondhinded. Kõrgeimad hinded saanud sõnade autoreid ootavad auhinnad.

"Selle konkursi peamine ülesanne on murda udmurdi keele kõnelejate barjäär sõnaloome suhtes, näidata, et see on areneva keele jaoks midagi täiesti loomulikku ja normaalset," rääkis üks konkursi algatajatest Artjom Malõhh.

Finugor: Udmurdid viivad läbi rahvusliku veebikonkursi uute sõnade avaliku arendamise alal