Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmapuu auhinna pälvis udmurdi etnofuturist

09.05.2013

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda tänavuse Ilmapuu auhinna Udmurdimaa Jakšur-Bodja küla etnofuturistliku ühenduse Töd'õ Jus' juhendajale Tatjana Seliverstovale rahvuskultuuri taaselustamise ja levitamise eest.

2007. aastal asutatud etnofuturistlik ühendus Töd'õ Jus' (Valge luik) taaselustab ja levitab udmurtide esivanemate kultuuri ja kombeid. Palvuste, perekondlike tähtpäevade (pulmad, sünd, esivanemate mälestamine), kalendripühade (lihavõtted, kevade saabumine) ja müütide rekonstruktsioonid püüavad inimestes äratada geneetilist mälu ja esitada nende paganlikku minevikku.

Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis tänavu langes 9. maile. Auhinna suuruseks on 2500 eurot.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris 13 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, kultuuritöötajaid, talupidajaid, ajakirjanikke, kunstnikke ning teiste elualade esindajaid. Konkursile laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja neljandat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhind 2013Etnofuturistlik ühendus Töd'õ Jus'